Pin Bar รูปแบบกราฟแท่งเทียน ของ Price Action Forex !

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะว่ากราฟแท่งเทียนนั้น มีข้อมูลหลายๆอย่างที่เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ราคาสูงสุด (High price),
ราคาปิด (Close price), ตัวเทียน (Real body), ราคาเปิด (Open price) และ ราคาต่ำสุด (Low price)

ข้อมูลเหล่านี้เทรดเดอร์สามารถใช้วิเคราะห์กราฟราคาได้ แต่นอกกราฟแท่งเทียนปกติ ยังมีกราฟแท่งเทียนอีกรูปแบบหนึ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นั้นใช้วิเคราะห์กราฟราคาหรือใช้เป็นสัญญาณสำคัญต่างๆ ในศาสตร์ของ Price Action Forex คือแท่งเทียน Pin Bar ถึงแม้จะเป็นแท่งเทียนแท่งเดียวแต่สามารถเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างที่เทรดเดอร์ควรรู้ ดังนั้นกราฟแท่งเทียนรูปแบบ Pin Bar จึงเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

Pin Bar คืออะไร

Pin Bar ถือเป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ในตลาด Forex ที่นิยมวิเคราะห์ด้วยวิชาเทคนิคอลหรือเทรดเดอร์ที่ใช้ Price Action ในการวิเคราะห์ เนื่องจากว่ากราฟแท่งเทียนในรูปแบบ Pin Bar เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของกราฟราคาหรือการไปต่อของกราฟราคาได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของแท่งเทียน Pin Bar

รูปแบบของแท่งเทียน Pin Bar จะมีเนื้อเทียนเพียงเล็กน้อยหากไม่มีเนื้อเทียนเลยจะเป็นแท่งเทียน Doji แต่มีไส้เทียนยาวและยิ่งยาวยิ่งดี ยิ่งเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือ

ลักษณะของแท่งเทียน Pin Bar ตามหลักของ Price Action

1. รูปแบบของแท่งเทียน Pin Bar ที่สมบูรณ์แบบจะมีอยู่ด้วยกัน 3 แท่ง ได้แก่ แท่งตาซ้าย, แท่งจมูก, แท่งตาขวา เทรดเดอร์หลายคนที่เคยศึกษาเรื่องราวของ Pin Bar มาจากที่อื่นหรือเว็บไซต์อื่นเกี่ยวกับเรื่องแท่งเทียน Pin Bar จะเห็นได้ว่าคำว่า Pin Bar จากสถาบันอื่นหรือเว็บไซต์อาจจะหมายถึงแท่งจมูกแท่งเดียวเลย แต่ผมลองไปศึกษามาแล้วปรับเปลี่ยนแก้ไขดูจนความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่า Pin Bar ประกอบด้วย 3 แท่งน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่า

2. แท่งจมูกจะต้องมีลักษณะเนื้อเทียนสั้นๆ แต่มีไส้เทียนยาวๆ และเนื้อเทียนของแท่งจมูกควรสั้นมากกว่าเนื้อเทียนของแท่งตาซ้ายขั้นต่ำ 3-4 เท่า

3. เนื้อเทียนของแท่งจมูกจะต้องอยู่ในความยาวของเนื้อเทียนของแท่งตาซ้าย

หลักการทำกำไร

เปิดออร์เดอร์ โดยให้แท่งจมูกเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อ จะเปิดออร์เดอร์หลังจากแท่งจมูกสิ้นสุดลง ถ้าแท่งจมูกอยู่ข้างล่างแท่งตาซ้าย (จากภาพคือแท่งจมูกอยู่ข้างล่างแท่งตาซ้าย) ให้ทำการเปิดออร์เดอร์ Buy ถ้าหากเทรดเดอร์นิยมการเทรดระยะสั้น ให้ตั้งเป้าหมาย (Take Profit) ที่จุดสูงสุดของแท่งตาซ้าย

ถ้าแท่งจมูกอยู่ข้างบนแท่งตาซ้าย (คือแท่ง Pin Bar ชี้ขึ้นและอยู่ด้านบน) ให้เราทำการเปิดออร์เดอร์ Sell เทรดเดอร์นิยมการเทรดระยะสั้น ให้ตั้งเป้าหมาย (Take Profit) ที่จุดต่ำสุดของแท่งตาซ้าย