Pin Bar รูปแบบกราฟแท่งเทียน ของ Price Action Forex !

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะว่ากราฟแท่งเทียนนั้น มีข้อมูลหลายๆอย่างที่เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ราคาสูงสุด (High price),
ราคาปิด (Close price), ตัวเทียน (Real body), ราคาเปิด (Open price) และ ราคาต่ำสุด (Low price)

ข้อมูลเหล่านี้เทรดเดอร์สามารถใช้วิเคราะห์กราฟราคาได้ แต่นอกกราฟแท่งเทียนปกติ ยังมีกราฟแท่งเทียนอีกรูปแบบหนึ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นั้นใช้วิเคราะห์กราฟราคาหรือใช้เป็นสัญญาณสำคัญต่างๆ ในศาสตร์ของ Price Action Forex คือแท่งเทียน Pin Bar ถึงแม้จะเป็นแท่งเทียนแท่งเดียวแต่สามารถเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างที่เทรดเดอร์ควรรู้ ดังนั้นกราฟแท่งเทียนรูปแบบ Pin Bar จึงเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

Pin Bar คืออะไร

Pin Bar ถือเป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ในตลาด Forex ที่นิยมวิเคราะห์ด้วยวิชาเทคนิคอลหรือเทรดเดอร์ที่ใช้ Price Action ในการวิเคราะห์ เนื่องจากว่ากราฟแท่งเทียนในรูปแบบ Pin Bar เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของกราฟราคาหรือการไปต่อของกราฟราคาได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของแท่งเทียน Pin Bar

รูปแบบของแท่งเทียน Pin Bar จะมีเนื้อเทียนเพียงเล็กน้อยหากไม่มีเนื้อเทียนเลยจะเป็นแท่งเทียน Doji แต่มีไส้เทียนยาวและยิ่งยาวยิ่งดี ยิ่งเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือ

ลักษณะของแท่งเทียน Pin Bar ตามหลักของ Price Action

1. รูปแบบของแท่งเทียน Pin Bar ที่สมบูรณ์แบบจะมีอยู่ด้วยกัน 3 แท่ง ได้แก่ แท่งตาซ้าย, แท่งจมูก, แท่งตาขวา เทรดเดอร์หลายคนที่เคยศึกษาเรื่องราวของ Pin Bar มาจากที่อื่นหรือเว็บไซต์อื่นเกี่ยวกับเรื่องแท่งเทียน Pin Bar จะเห็นได้ว่าคำว่า Pin Bar จากสถาบันอื่นหรือเว็บไซต์อาจจะหมายถึงแท่งจมูกแท่งเดียวเลย แต่ผมลองไปศึกษามาแล้วปรับเปลี่ยนแก้ไขดูจนความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่า Pin Bar ประกอบด้วย 3 แท่งน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่า

2. แท่งจมูกจะต้องมีลักษณะเนื้อเทียนสั้นๆ แต่มีไส้เทียนยาวๆ และเนื้อเทียนของแท่งจมูกควรสั้นมากกว่าเนื้อเทียนของแท่งตาซ้ายขั้นต่ำ 3-4 เท่า

3. เนื้อเทียนของแท่งจมูกจะต้องอยู่ในความยาวของเนื้อเทียนของแท่งตาซ้าย

หลักการทำกำไร

เปิดออร์เดอร์ โดยให้แท่งจมูกเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อ จะเปิดออร์เดอร์หลังจากแท่งจมูกสิ้นสุดลง ถ้าแท่งจมูกอยู่ข้างล่างแท่งตาซ้าย (จากภาพคือแท่งจมูกอยู่ข้างล่างแท่งตาซ้าย) ให้ทำการเปิดออร์เดอร์ Buy ถ้าหากเทรดเดอร์นิยมการเทรดระยะสั้น ให้ตั้งเป้าหมาย (Take Profit) ที่จุดสูงสุดของแท่งตาซ้าย

ถ้าแท่งจมูกอยู่ข้างบนแท่งตาซ้าย (คือแท่ง Pin Bar ชี้ขึ้นและอยู่ด้านบน) ให้เราทำการเปิดออร์เดอร์ Sell เทรดเดอร์นิยมการเทรดระยะสั้น ให้ตั้งเป้าหมาย (Take Profit) ที่จุดต่ำสุดของแท่งตาซ้าย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
error: Alert: Content is protected !!