Gap คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไรในตลาด Forex

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

เทรดเดอร์หลายคนอาจจะยังไม่ทราบความหมายของคำว่า Gap ว่าความจริงแล้วมันคืออะไร? อาจจะมีสถาบันที่มีการวิเคราะห์กราฟราคาแล้วพูดถึงเรื่อง Gap เช่น ราคาจะลงมาปิด Gap, ราคามี Gap เป็นแนวรับแนวต้าน ทำให้เทรดเดอร์เกิดความสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้ว Gap คืออะไร? แล้วมีประโยชน์อย่างไรในตลาด Forex ดังนั้นบทความนี้ผมจะพาไปเรียนรู้กับคำว่า Gap ว่าในตลาด Forex นั้น หมายถึงอะไร..

Gap ในตลาด Forex คืออะไร

หากเทรดเดอร์ค้นหาคำว่า Gap ในกูเกิล ผลที่ออกมาอาจจะไม่ได้ดั่งใจเพราะคำว่า GAP มีความหมายหนึ่งในทางเกษตรคือ การปฎิบัติในการผลิตพืชเพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐานปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และมีคุณภาพดี โดย GAP (จี เอ พี) ในที่นี้ย่อมาจากคำว่า Good Agriculture Practice แต่เทรดเดอร์ในตลาด Forex คงไม่ได้อยากศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ GAP แบบนี้แน่นอน

Gap ความหมายในตลาด Forex หมายถึง “ช่องว่าง” ช่องว่างในที่นี้หมายถึงช่องว่างของกราฟราคา ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของราคาแบบก้าวกระโดด อาจจะเกิดขึ้นในหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะในช่วงที่กราฟเคลื่อนที่อย่างรุนแรง (ตามภาพ)

ประเภทของ Gap

Gap ในตลาด Forex ประกอบไปด้วย 4 ประเภท

1. Common Gap

เป็นรูปแบบ Gap ธรรมดา หรือช่องว่างของราคาแบบธรรมดา ไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างไร มักจะเกิดขึ้นเมื่อกราฟเคลื่อนที่อย่างรุนแรง

ลักษณะของ Gap ประเภทนี้คือ เป็นการเกิดช่องว่างแบบปกติโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาเคลื่อนที่แบบ Sideway

2. Breakaway Gap

เป็นรูปแบบ Gap ที่มีการ Breakout แนวรับหรือแนวต้าน โดยเมื่อมี Gap นี้เกิดขึ้นตัว Gap จะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ภาพในตลาดจริง

3. Runaway Gap

เป็นรูปแบบ Gap ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ราคาเคลื่อนที่ไปอย่างแข็งแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น ราคาเคลื่อนที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแบบคงที่ หลังจากนั้นจากนั้นเกิดช่องว่างของราคาเกิดขึ้น แล้วราคายังคงเคลื่อนที่ไปในแนวโน้มขาขึ้น ให้คาดการณ์ว่า ราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงหรือราคาจะยังขึ้นต่อไปได้อีกสักระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากว่า Gap ที่เกิดขึ้นบ่งบอกว่ามีแรงซื้อมหาศาลเข้ามา

ภาพในตลาดจริง

4. Exhausting Gap

เป็นรูปแบบ Gap ที่มีความเหมือนกับ Runaway Gap มาก คือจะเกิดขึ้นเมื่อราคามีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างแข็งแรงเหมือน Runaway Gap แต่หลังจากเกิดช่องว่างของราคาแล้ว Gap ในรูปแบบ Runaway Gap คือราคาจะไปต่อในทิศทางเดิม แต่ Gap ในแบบของ Exhausting Gap คือสุดท้ายราคาจะเคลื่อนที่มาปิด Gap และเปลี่ยนแนวโน้มในที่สุด

ตัวอย่างเช่น ราคามีการเคลื่อนที่ไปในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นเกิด Gap ขึ้นมา ในตอนนี้เราจะไม่รู้ว่านี่คือ Runaway Gap หรือ Exhausting Gap ต้องรอดูท่าที่ราคาว่าจะเคลื่อนที่ไปในรูปแบบใด ปรากฎว่าราคานั้นได้มีการเคลื่อนที่ลงมาปิด Gap เมื่อถึงตรงนี้เราก็สามารถคาดการณ์ได้ว่านี่คือ Exhausting Gap และอาจจะคาดการณ์ว่าราคานั้นจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง

ภาพจากตลาดจริง

หลายคนคงจะเข้าใจความหมายของ Gap มากยิ่งขึ้น เดี่ยวผมจะสรุปให้เห็นภาพว่า Gap แต่ละประเภทมีหน้าตาอย่างไร

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
error: Alert: Content is protected !!