Divergence คืออะไร ? จุดทำกำไรที่ไวและแม่นยำ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Divergence ถือว่าเทคนิคของการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างสำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์สายวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชอบซื้อขายรวดเร็ว เข้าจุดที่กลับตัว เพราะจากสถิติแล้ว เมื่อราคาได้เกิด Divergence ขึ้นมามักจะบอกว่ากลับตัว ให้สัญญาณค่อนข้างรวดเร็วและค่อนข้างแม่นยำ เทรดเดอร์หลายคนจึงนิยมหา Divergence เพื่อใช้หาจุดเข้าซื้อ

Divergence คืออะไร?

Divergence คือการขัดแย้งระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์(Indicators) คือราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง อินดิเคเอตร์เคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง
ถ้าหากว่ามี Divergence เกิดขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา

Divergence จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. Divergence ขาขึ้น หมายความว่า หากมี Divergence เกิดขึ้น ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางขาขึ้น
ตัวอย่าง

2. Divergence ขาลง หมายความว่า หากมี Divergence เกิดขึ้น ราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางขาลง
ตัวอย่าง

สรุป
Divergence ขาขึ้น จะเกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง เมื่อ Divergence เกิดขึ้นแล้ว คาดว่าราคาน่าจะกลับตัวจากขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น

Divergence ขาลง จะเกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อ Divergence เกิดขึ้นแล้ว คาดว่าราคาน่าจะกลับตัวจากขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น

หลักการทำกำไร
เมื่อมี Divergence ขาขึ้นเกิดขึ้น ให้เทรดเดอร์เตรียมตัว Buy ทันที
เมื่อมี Divergence ขาลงเกิดขึ้น ให้เทรดเดอร์เตรียมตัว Sell ทันที

แต่ถ้าราคาไม่ขัดแย้งกัน หมายถึงราคาและอินดิเคเตอร์(Indicators) เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เรียกว่า “Convergence”

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
error: Alert: Content is protected !!