ทำความรู้จัก Chart Patterns ในตลาด Forex

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

การซื้อขายในตลาด Forex นั้น เทรดเดอร์สามารถนำเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการวิเคราะห์กราฟราคาเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น อินดิเคเตอร์ (Indicator), พฤติกรรมราคา (Price Action), กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) หรือรวมไปถึง Chart Patterns หลายคนอาจจะเรียกว่า Price Patterns ที่มีชื่อภาษาไทยว่า รูปแบบราคา

โดย Chart Patterns หรือ Price Patterns มีที่มีจากแนวคิดที่ว่า “ราคานั้นมักจะเกิดขึ้นแบบเดิมซ้ำๆจากอดีต ซึ่งการนำรูปแบบจากอดีตมาคาดการณ์อนาคตจึงเป็นเรื่องปกติ” จัดได้ว่าเรื่อง Chart Patterns หรือ Price Patterns เป็นเรื่องที่เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากในตลาด Forex

Chart Patterns หรือ Price Patterns คืออะไร

Chart Patterns หรือ Price Patterns คือรูปแบบของกราฟราคา ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต แต่เทรดเดอร์สามารถนำรูปแบบเหล่านี้มาใช้เพื่อทำการคาดการณ์ถึงสภาวะตลาดในอนาคตได้ โดยรูปแบบของกราฟราคา (Chart Patterns หรือ Price Patterns) มีอยู่ด้วยกันหลักๆ 2 ประเภท ได้แก่

 • รูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns)

 • รูปแบบต่อเนื่อง (Continuous Patterns)

ซึ่งรูปแบบของกราฟราคาต่างๆมาจากการเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต เกิดขึ้นซ้ำๆจนกลายมาเป็น รูปแบบของกราฟราคา (Chart Patterns หรือ Price Patterns)

 

รูปแบบของกราฟราคา Chart Patterns

1. รูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns)

รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่บ่งบอกว่าหากราคามีการเคลื่อนที่ตามรูปนี้ อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากราฟราคานั้นอาจจะมีการกลับตัวในเร็วๆนี้ ที่สิ้นสุดรูปแบบกราฟราคาเหล่านี้ หากราคามีการเคลื่อนที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วเกิดรูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns) ขึ้นมา ให้คาดการณ์ว่ากราฟราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มแล้วเคลื่อนที่ไปในแนวโน้มขาลงในเร็วๆนี้ หากราคามีการเคลื่อนที่อยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วเกิดรูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns) ขึ้นมา ให้คาดการณ์ว่ากราฟราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มแล้วเคลื่อนที่ไปในแนวโน้มขาขึ้นในเร็วๆนี้

ตัวอย่างรูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns)

 • รูปแบบ Head & Shoulder ขาขึ้น
 • ลักษณะ ประกอบไปด้วยยอด 3 ยอด L, H และ R โดยมียอดกลางหรือยอด H เป็นยอดที่สูงที่สุด ยอด L และ R สองยอดนี้ ยอดไหนจะสูงกว่ากันก็ได้ วัดความสูงจากเส้น Neck Line
 • เป้าหมาย หากราคาได้ทะลุเส้น Neck Line ลงมาให้คาดการณ์ว่าราคากำลังจะมีการกลับตัว จากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Sell บริเวณจุดที่ราคาได้มีการทะลุเส้น Neck Line โดยมีเป้าหมายกำไรที่ระยะทางจากเส้น Neck Line ขึ้นไปถึงจุด H วัดว่าได้กี่ Pip แล้วนำระยะทางนี้ไปตั้งราคาเป้าหมายจากจุดที่ราคาได้ทะลุเส้น Neck Line ตามภาพข้างล่างคือเส้นสีแดง เส้นสีแดงสองเส้นนี้จะมีความยาวเท่ากัน เพราะระยะทางจากเส้น Ncek Line ขึ้นไปที่จุด H มีความยาวเท่ากับจุดที่ราคาทะลุเส้น Neck Line ไปถึงราคาเป้าหมาย

(เส้น Neck Line คือแนวรับทั่วๆไป)

 

 • รูปแบบ Head & Shoulder ขาลง
 • ลักษณะ ประกอบไปด้วยจุดต่ำ 3 จุดต่ำ  L, H และ R โดยมีจุดต่ำกลางหรือจุดต่ำ H เป็นจุดต่ำที่ต่ำที่สุด จุดต่ำ L และ R สองจุดต่ำนี้ จุดต่ำไหนจะต่ำกว่ากันก็ได้ วัดความต่ำจากเส้น Neck Line
 • เป้าหมาย หากราคาได้ทะลุเส้น Neck Line ขึ้นไปให้คาดการณ์ว่าราคากำลังจะมีการกลับตัว จากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Buy บริเวณจุดที่ราคาได้มีการทะลุเส้น Neck Line โดยมีเป้าหมายกำไรที่ระยะทางจากเส้น Neck Line ลงมาถึงจุด H วัดว่าได้กี่ Pip แล้วนำระยะทางนี้ไปตั้งราคาเป้าหมายจากจุดที่ราคาได้ทะลุเส้น Neck Line ตามภาพข้างล่างคือเส้นสีแดง สีแดงสองเส้นนี้จะมีความยาวเท่ากัน เพราะระยะทางจากเส้น Neck Line ลงมาที่จุด H มีความยาวเท่ากับจุดที่ราคาทะลุเส้น Neck Line ไปถึงราคาเป้าหมาย

(เส้น Neck Line คือแนวต้านทั่วๆไป)

 • รูปแบบ Double Top
 • ลักษณะ ประกอบไปด้วยยอด 2 ยอด และยอด 2 ยอดนี้จะต้องมีความสูงที่ใกล้เคียงกัน
 • เป้าหมาย หากราคาได้ทะลุเส้น Neck Line ลงมาให้คาดการณ์ว่าราคากำลังจะมีการกลับตัว จากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Sell บริเวณจุดที่ราคามีการทะลุเส้น Neck Line ลงมา โดยมีเป้าหมายราคาจากระยะทางจากเส้น Neck Line ไปถึงความสูงของยอด Double Top ตามภาพคือเส้นสีแดง สีแดงสองเส้นนี้จะมีความยาวเท่ากัน เพราะระยะทางจากเส้น Ncek Line ขึ้นไปถึงความสูงของยอดสองยอดนี้ มีความยาวเท่ากับจุดที่ราคาทะลุเส้น Neck Line ลงมาถึงราคาเป้าหมาย

(เส้น Neck Line คือแนวรับ ส่วนเส้นแนวต้านผมลากให้ดูเพียงเท่านั้นเพื่อให้รู้ว่า Double Top จะต้องมียอดที่สูงเท่าๆกัน)

 

 • รูปแบบ Double Bottom
 • ลักษณะ ประกอบไปด้วยจุดต่ำ 2 จุดต่ำ และจุดต่ำ 2 จุดต่ำนี้จะต้องมีความต่ำที่ใกล้เคียงกัน
 • เป้าหมาย หากราคาได้ทะลุเส้น Neck Line ขึ้นไปให้คาดการณ์ว่าราคากำลังจะมีการกลับตัว จากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Buy บริเวณจุดที่ราคามีการทะลุเส้น Neck Line ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายราคาจากระยะทางจากเส้น Neck Line ไปถึงจุดต่ำของ Double Bottom ตามภาพคือเส้นสีแดง สีแดงสองเส้นนี้จะมีความยาวเท่ากัน เพราะระยะทางจากเส้น Neck Line ลงมาถึงจุดต่ำของสองจุดต่ำนี้ มีความยาวเท่ากับจุดที่ราคาทะลุเส้น Neck Line ขึ้นไปถึงราคาเป้าหมาย

(เส้น Neck Line คือแนวต้าน ส่วนเส้นแนวรับผมลากให้ดูเพียงเท่านั้นเพื่อให้รู้ว่าDouble Bottom จะต้องมีจุดต่ำที่ต่ำเท่าๆกัน)

 • รูปแบบ Triple Top
 • ลักษณะ ประกอบไปด้วยยอด 3 ยอด และยอด 3 ยอดนี้จะต้องมีความสูงที่ใกล้เคียงกัน (ลักษณะเหมือนกับ Double Top ทุกอย่างแค่มียอด 3 ยอด และมีความน่าเชื่อถือของสัญญาณมากกว่า)
 • เป้าหมาย หากราคาได้ทะลุเส้น Neck Line ลงมาให้คาดการณ์ว่าราคากำลังจะมีการกลับตัว จากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Sell บริเวณจุดที่ราคามีการทะลุเส้น Neck Line ลงมา โดยมีเป้าหมายราคาจากระยะทางจากเส้น Neck Line ถึงยอดของ Triple Top ตามภาพคือเส้นสีแดง สีแดงสองเส้นนี้จะมีความยาวเท่ากัน เพราะระยะห่างจากเส้น Neck Line ขึ้นมาถึงจุดยอดของสามยอดนี้ มีความยาวเท่ากับจุดที่ราคาทะลุเส้น Neck Line ลงมาถึงราคาเป้าหมาย

(เส้น Neck Line คือแนวรับ ส่วนเส้นแนวต้านผมลากให้ดูเพียงเท่านั้นเพื่อให้รู้ว่า Triple Top จะต้องมียอดที่สูงเท่าๆกัน)

 

 • รูปแบบ Triple Bottom
 • ลักษณะ ประกอบไปด้วยจุดต่ำ 3 จุดต่ำ และจุดต่ำ 3 จุดต่ำนี้จะต้องมีความต่ำที่ใกล้เคียงกัน (ลักษณะเหมือนกับ Double Bottom ทุกอย่างแค่มีจุดต่ำ 3 จุด และมีความน่าเชื่อถือของสัญญาณมากกว่า)
 • เป้าหมาย หากราคาได้ทะลุเส้น Neck Line ขึ้นไปให้คาดการณ์ว่าราคากำลังจะมีการกลับตัว จากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Buy บริเวณจุดที่ราคามีการทะลุเส้น Neck Line ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายราคาจากระยะทางจากเส้น Neck Line ไปถึงจุดต่ำของ Triple Bottom ตามภาพคือเส้นสีแดง สีแดงสองเส้นนี้จะมีความยาวเท่ากัน เพราะระยะทางจากเส้น Neck Line ลงมาถึงจุดต่ำของสามจุดต่ำนี้ มีความยาวเท่ากับจุดที่ราคาทะลุเส้น Neck Line ขึ้นไปถึงราคาเป้าหมาย

(เส้น Neck Line คือแนวต้าน ส่วนเส้นแนวรับผมลากให้ดูเพียงเท่านั้นเพื่อให้รู้ว่า Triple Bottom จะต้องมีจุดต่ำที่ต่ำเท่าๆกัน)

 

2. รูปแบบต่อเนื่อง (Continuous Patterns)

รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่บ่งบอกว่าหากราคามีการเคลื่อนที่ตามรูปนี้ อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากราฟราคานั้นจะมีการเคลื่อนที่ไปในแนวโน้มเดิม ที่สิ้นสุดรูปแบบกราฟราคาเหล่านี้ หากราคามีการเคลื่อนที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วเกิดรูปแบบต่อเนื่อง (Continuous Patterns) ขึ้นมา ให้คาดการณ์ว่ากราฟราคาน่าจะเคลื่อนที่ขึ้นต่อไปเหมือนเดิม

แต่ตอนนี้อาจจะเป็นการพักตัวของกราฟราคาเท่านั้นเอง เมื่อราคาพักตัวเสร็จสิ้นมีโอกาสสูงที่ราคาจะเคลื่อนที่ขึ้นไปต่อ หากราคามีการเคลื่อนที่อยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วเกิดรูปแบบต่อเนื่อง (Continuous Patterns) ขึ้นมา ให้คาดการณ์ว่ากราฟราคาน่าจะเคลื่อนที่ลงต่อไปเหมือนเดิม แต่ตอนนี้อาจจะเป็นการพักตัวของกราฟราคาเท่านั้นเอง เมื่อราคาพักตัวเสร็จสิ้นมีโอกาสสูงที่ราคาจะเคลื่อนที่ลงไปต่อ

ตัวอย่างรูปแบบต่อเนื่อง (Continuous Patterns)

 • รูปแบบ Symmetric Triangle
 • ลักษณะ มีลักษณเหมือนกรวย นอนตะแคงข้าง ราคาวิ่งในกรอบของกรวย
 • เป้าหมาย หากแนวโน้มเดิมเป็นแนวโน้มขาลงให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงไปในแนวโน้มขาลง หากแนวโน้มเดิมเป็นแนวโน้มขาขึ้นให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงไปในแนวโน้มขาขึ้น (ในภาพคือแนวโน้มเดิมเป็นแนวโน้มขาขึ้น)
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Sell หากแนวโน้มเดิมของกราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง เปิดออร์เดอร์ Buy หากแนวโน้มเดิมของกราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เป้าหมายหรือจุดทำกำไรวัดจากระยะทางจากแนวรับไปยังแนวต้านตั้งแต่เริ่มเป็นรูปกรวย ตามเส้นสีแดงในภาพ เส้นสีแดงในภาพจะมีความยาวเท่ากันเพราะระยะทางจากแนวรับไปยังแนวต้าน เราจะใช้มาหาเป้าหมายราคาหรือจุดทำกำไร

 

 • รูปแบบ Ascending Triangle
 • ลักษณะ มีลักษณเหมือนกรวย นอนตะแคงข้าง ราคาวิ่งในกรอบของกรวย แต่กรวยนี้มีความสูงในแนวราบ แต่มีจุดต่ำที่ลดระดับขึ้นมาเรื่อยๆ  (ตามภาพ)
 • เป้าหมาย Ascending Triangle จะเกิดในแนวโน้มขาขึ้น หากมี Ascending Triangle ให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังมีการปรับตัวขึ้นต่อไป
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Buy หลังจากราคาทะลุแนวต้านออกมาได้ เป้าหมายหรือจุดทำกำไรวัดจากระยะทางจากแนวรับไปยังแนวต้านตั้งแต่เริ่มเป็นรูปกรวย ตามเส้นสีแดงในภาพ เส้นสีแดงในภาพจะมีความยาวเท่ากันเพราะระยะทางจากแนวรับไปยังแนวต้าน เราจะใช้ระยะทางนี้มาหาเป้าหมายราคาหรือจุดทำกำไร

 • รูปแบบ Descending Triangle
 • ลักษณะ มีลักษณเหมือนกรวย นอนตะแคงข้าง ราคาวิ่งในกรอบของกรวย แต่กรวยนี้มีความสูงในแนวราบ แต่มีจุดต่ำที่ลดระดับขึ้นมาเรื่อยๆ  (ตามภาพ)
 • เป้าหมาย Descending Triangle จะเกิดในแนวโน้มขาลง หากมี Descending Triangle ให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังมีการปรับตัวลงต่อไป
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Sell หลังจากราคาทะลุแนวรับลงมาได้ เป้าหมายหรือจุดทำกำไรวัดจากระยะทางจากแนวรับไปยังแนวต้านตั้งแต่เริ่มเป็นรูปกรวย ตามเส้นสีแดงในภาพ เส้นสีแดงในภาพจะมีความยาวเท่ากันเพราะระยะทางจากแนวรับไปยังแนวต้าน เราจะใช้ระยะทางนี้มาหาเป้าหมายราคาหรือจุดทำกำไร

 • รูปแบบ Pennant
 • ลักษณะ มีลักษณเหมือนกรวย นอนตะแคงข้าง ราคาวิ่งในกรอบของกรวย แต่กรวยนี้มีความสูงที่ลดลง มีจุดต่ำในแนวราบ ลักษณะเหมือนกรวยที่นอนอยู่กับพื้นราบ (ตามภาพ)
 • เป้าหมาย หากแนวโน้มเดิมเป็นแนวโน้มขาลงให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงไปในแนวโน้มขาลง หากแนวโน้มเดิมเป็นแนวโน้มขาขึ้นให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงไปในแนวโน้มขาขึ้น (ในภาพคือแนวโน้มเดิมเป็นแนวโน้มขาขึ้น)
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Sell หากแนวโน้มเดิมของกราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง เปิดออร์เดอร์ Buy หากแนวโน้มเดิมของกราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เป้าหมายหรือจุดทำกำไรวัดจากระยะทางจากแนวรับไปยังแนวต้านตั้งแต่เริ่มเป็นรูปกรวย ตามเส้นสีแดงในภาพ เส้นสีแดงในภาพจะมีความยาวเท่ากันเพราะระยะทางจากแนวรับไปยังแนวต้าน เราจะใช้ระยะทางนี้มาหาเป้าหมายราคาหรือจุดทำกำไร

 • รูปแบบ Flag
 • ลักษณะ มีลักษณะเหมือนราคาอยู่ในกรอบแบบ Sideway ที่ลดระดับลง
 • เป้าหมาย หากแนวโน้มเดิมเป็นแนวโน้มขาลงให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงไปในแนวโน้มขาลง หากแนวโน้มเดิมเป็นแนวโน้มขาขึ้นให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงไปในแนวโน้มขาขึ้น (ในภาพคือแนวโน้มเดิมเป็นแนวโน้มขาขึ้น)
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Sell หากแนวโน้มเดิมของกราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง เปิดออร์เดอร์ Buy หากแนวโน้มเดิมของกราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

 

 • รูปแบบ Rectangle ขาขึ้น
 • ลักษณะ มีลักษณะเหมือนราคาอยู่ในกรอบแบบ Sideway
 • เป้าหมาย หากมี Rectangle ขาขึ้นเกิดขึ้น ให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงไปในแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Buy เพราะแนวโน้มเดิมของกราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

 

 • รูปแบบ Rectangle ขาลง
 • ลักษณะ มีลักษณะเหมือนราคาอยู่ในกรอบแบบ Sideway
 • เป้าหมาย หากมี Rectangle ขาลงเกิดขึ้น ให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงไปในแนวโน้มขาลงต่อไป
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Sell เพราะแนวโน้มเดิมของกราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง

 • รูปแบบ Inverted Head & Shoulder ขาลง
 • ลักษณะ มีลักษณะตรงข้ามกับ Head & Shoulder ขาลง
 • เป้าหมาย หากมี Inverted Head & Shoulder ขาขึ้นเกิดขึ้น ให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงไปในแนวโน้มขาลงต่อไป
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Sell เพราะแนวโน้มเดิมของกราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง

 • รูปแบบ Inverted Head & Shoulder ขาขึ้น
 • ลักษณะ มีลักษณะตรงข้ามกับรูปแบบ Head & Shoulder ขึ้น
 • เป้าหมาย หากมี Inverted Head & Shoulder ขาขึ้นเกิดขึ้น ให้คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงไปในแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
 • วิธีทำกำไร เปิดออร์เดอร์ Buy เพราะแนวโน้มเดิมของกราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

 

เรื่องนี้ถือว่าครบรสเลยก็ว่าได้และมีเนื้อหาค่อนข้างยาว หากเทรดเดอร์คนใดสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจตรงส่วนใดสามารถสอบถามได้ที่แชทของเว็บไซต์ได้เลยครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
error: Alert: Content is protected !!