Fibonacci (ฟีโบนักชี)

5 อันดับ Indicators ที่เป็นที่นิยมที่สุดในตลาด Forex

เทรดเดอร์ในตลาด Forex ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นนักวิเคราะห์สายเทคนิคคอล ใช้การวิเคราะห์ด้วยคณิตศาตร์ จิตวิทยาและสถิติ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คือ “Indicators” หลักการของอินดิเคเตอร์ทัวร์ไปๆคือ ใช้หลักคณิตศาตร์ จิตวิทยาและสถิติ …

5 อันดับ Indicators ที่เป็นที่นิยมที่สุดในตลาด Forex Read More »

การลาก Fibonacci Retracement ในตลาด Forex เข้าใจง่ายๆ ใน 10 นาที

Fibonacci Forex เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ไม่ใช้เพียงแค่ในตลาด Forex ในตลาดอื่นๆก็ยังนิยมใช้ Fibonacci Forex ในการวิเคราะห์หาทิศทางของราคาอีกด้วย ในบทความนี้ผมจะพาไปรู้จัก Fibonacci Retracement พร้อมวิธีการลากเพื่อวิเคราะห์เบื้องต้น …

การลาก Fibonacci Retracement ในตลาด Forex เข้าใจง่ายๆ ใน 10 นาที Read More »

Fibonacci (ฟีโบนักชี) คืออะไร? เครื่องมือสำคัญในการทำกำไรในตลาด Forex

การวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มในตลาด Forex มีมากมายหลากหลายวิธี โดยเทรดเดอร์แต่ละคนจะเลือกหยิบสิ่งที่ตนเองถนัดมาใช้ในการวิเคราะห์ บ้างก็เป็นเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์ด้วยกราฟเปล่าด้วยศาสตร์ Price action บ้างก็วิเคราะห์ด้วยการใช้ Indicators ซึ่งในตลาด Forex …

Fibonacci (ฟีโบนักชี) คืออะไร? เครื่องมือสำคัญในการทำกำไรในตลาด Forex Read More »

Scroll to Top
error: Alert: Content is protected !!