แนวโน้ม คืออะไร? ทำความรู้จัก Uptrend, Downtrend และ Sideway

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 2.63 out of 5)
Loading...

แนวโน้ม คืออะไร? ทำความรู้จัก Uptrend, Downtrend และ Sideway ที่เป็นแนวโน้มในตลาด Forex ซึ่ง แนวโน้ม คือทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา เพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางใด โดยแนวโน้มจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

แนวโน้มขาขึ้น หรือ Uptrend หมายถึงแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบปรับตัวสูงขึ้น โดยปกติแล้วหากคาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มขาขึ้นให้ทำการ Buy เพื่อทำกำไร

ลักษณะของแนวโน้มขาขึ้น

  1. จุดสูงสุดใหม่ สูงกว่า จุดสูงสุดเก่า หรือ High ใหม่ สูงกว่า High เก่า
  2. จุดต่ำสุดใหม่ สูงกว่า จุดต่ำสุดเก่า หรือ Low ใหม่ สูงกว่า Low เก่า

ตัวอย่าง

H2 อยู่สูงกว่า H1 และ H3 อยู่สูงกว่า  H1- H2

L1 จะอยู่ต่ำกว่า L2

 

 

2. แนวโน้มขาลง (Downtrend)

แนวโน้มขาลง หรือ Downtrend หมายถึงแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบปรับตัวต่ำลง โดยปกติแล้วหากคาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มขาลงให้ทำการ Sell เพื่อทำกำไร

ลักษณะของแนวโน้มขาลง

  1. จุดสูงสุดใหม่ ต่ำกว่า จุดสูงสุดเก่า หรือ High ใหม่ ต่ำกว่า High เก่า
  2. จุดต่ำสุดใหม่ ต่ำกว่า จุดต่ำสุดเก่า หรือ Low ใหม่ ต่ำกว่า Low เก่า

ตัวอย่าง

H2 อยู่ต่ำกว่า H1 และ H3 อยู่ต่ำกว่า  H1- H2

L1 จะอยู่สูงกว่า L2

 

3. แนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง (Sideway)

แนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง หรือ Sideway คือแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบไปด้านข้าง ไม่ไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำให้เกิดความไม่แน่นอน เทรดเดอร์หลายๆคนจะไม่ซื้อขายในสภาวะตลาด Sideway เนื่องจากไม่รู้แนวโน้มของราคา แต่เทรดเดอร์บางคนอาจจะทำกำไรจากความไม่แน่นอนของแนวโน้มได้จากแนวรับแนวต้าน

ลักษณะของแนวโน้มขาลง

  1. จุดสูงสุดใหม่ ใกล้เคียงกับ จุดสูงสุดเก่า หรือ High ใหม่ ใกล้เคียงกับ High เก่า
  2. จุดต่ำสุดใหม่ ใกล้เคียงกับ จุดต่ำสุดเก่า หรือ Low ใหม่ ใกล้เคียงกับ Low เก่า

ตัวอย่าง

H1, H2, H3 จะใกล้เคียงกัน

L1, L2 จะใกล้เคียงกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
error: Alert: Content is protected !!