กราฟราคา (Chart) คืออะไร? Line Chart, Bar Chart, Candlestick Chart

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.75 out of 5)
Loading...

กราฟราคาหรือ Chart ถือว่าเรื่องพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการศึกษาความรู้ในตลาด Forex หรือ ตลาดหุ้น เนื่องจากว่าเทรดเดอร์สายวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของราคาอยู่แล้วและทฤษฎีของวิชาการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้เชื่อว่าที่มาของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นมาจากกราฟราคาหรือ Forex Chart นั้นเอง ดังคำกล่าวคำนี้ “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น จะสะท้อนมาในรูปแบบของกราฟราคา”
ดังนั้น ก่อนที่เราจะไปทำการวิเคราะห์กราฟ ในรูปแบบต่างๆ เทคนิคต่างๆ เราก็จะต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกราฟราคาหรือ Forex Chart เบื้องต้นก่อน

กราฟราคาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. กราฟลายเส้น (Line Chart)

กราฟลายเส้น หรือ Line Chart เป็นกราฟที่ไม่แสดง ราคาเปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด โดยกราฟลายเส้นนั้นจะเชื่อมต่อกันด้วยราคาปิด จึงทำให้กราฟลายเส้นนั้นไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ เนื่องจากกราฟประเภทนี้แทบจะไม่แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์มากเท่าไหร่

แต่ก็มีเทรดเดอร์บางรายใช้ประโยชน์กับกับกราฟลายเส้นในการลากเทรนไลน์(Trend Line)หรือหาแนวโน้ม ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

สรุป กราฟลายเส้น หรือ Line Chart นัไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก เนื่องจากว่ากราฟนั้นไม่แสดง ราคาเปิด ราคาต่ำสุดหรือราคาสูงสุดเลย แต่ก็มีบางคนที่ใช้กราฟลายเส้นนี้เพื่อหาแนวโน้มและใช้ในการลากเทรนไลน์

2. กราฟแท่ง (Bar Chart) คืออะไร

กราฟแท่ง หรือ Bar Chart นั้นเป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด เรียกได้ว่ากราฟประเภทนี้แสดงข้อมูลได้สมบูรณ์  โดยมีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่งเทียน แต่ต่างกันตรงที่กราฟแท่งนั้นจะไม่มีตัวเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body แต่กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียน (Real Body) ซึ่งอาจจะทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น

ดูตัวอย่างกราฟแท่ง (Bar Chart) ในตัวอย่างข้างล่างนี้

เมื่อดูใกล้จะเป็นแบบนี้

เมื่อดูตัวอย่างกราฟแท่ง(Bar Chart) ไปแล้ว ที่นี้เรามาดูส่วนประกอบของแท่ง Bar Chart บ้าง ว่ามีอะไรบ้าง ดูตามตัวอย่างข้างล่างนี้


จากรูปเราจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของแท่ง Bar Chart นั้นมีอยู่ด้วยกันหลักๆอยู่ 4 องค์ประกอบได้แก่
1. ราคาเปิด
2. ราคาปิด
3. จุดต่ำสุด
4. จุดสูงสุด

วิธีสังเกตแท่งขาขึ้น-แท่งขาลง

วิธีสังเกตว่าแท่งไหนเป็นแท่งขาขึ้นหรือว่าแท่งไหนแท่งขาลงง่ายๆตามนี้เทคนิคข้างล่างนี้

ลักษณะของแท่งขาขึ้นคือ แท่งขาขึ้นจะมีราคาเปิด ต่ำกว่า ราคาปิด
ลักษณะของแท่งขาลงคือ แท่งขาลงจะมีราคาเปิด สูงกว่า ราคาปิด

กราฟแท่ง (Bar Chart) นี้ทำหน้าที่เหมือนกับแท่งเทียน เพียงแต่รูปร่างหน้าตาที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่านั้นเอง ส่วนตัวผมคิดว่ากราฟแท่งเทียนนั้นดูแล้วเข้าใจง่ายกว่า แต่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบส่วนบุคคล

3. กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick Chart นั้นเป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด เรียกว่ากราฟประเภทนี้แสดงได้สมบูรณ์แบบ โดยมีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่งแต่ต่างกันตรงที่ กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body แต่กราฟแท่งนั้นจะไม่มีตัวเทียน(Real Body)

ดูตัวอย่างกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) ในตัวอย่างข้างล่างนี้

เมื่อดูใกล้จะเป็นแบบนี้

เมื่อดูตัวอย่างกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) ไปแล้ว ที่นี้เรามาดูส่วนประกอบของแท่งเทียน ว่ามีอะไรบ้าง ตามตัวอย่างข้างล่างนี้


จากรูปจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของแท่งเทียน นั้นมีอยู่ด้วยกันหลักๆอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ราคาเปิด
2. ราคาปิด
3. จุดต่ำสุด
4. จุดสูงสุด
5. ตัวเทียน

วิธีสังเกตแท่งขาขึ้น-แท่งขาลง

วิธีสังเกตว่าแท่งไหนเป็นแท่งขาขึ้นหรือว่าแท่งไหนแท่งขาลงง่ายๆตามนี้เทคนิคข้างล่างนี้

ลักษณะของแท่งขาขึ้นคือ แท่งขาขึ้นจะมีราคาเปิด ต่ำกว่า ราคาปิด

ลักษณะของแท่งขาลงคือ แท่งขาลงจะมีราคาเปิด สูงกว่า ราคาปิด

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) นี้จะหน้าที่คล้ายๆกับการแท่ง(Bar Chart) แต่กราฟแท่งเทียนนี้จะเป็นที่นิยมมากกว่า เนื่องจากกราฟแท่งเทียนนี้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า แต่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบส่วนบุคคล

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
error: Alert: Content is protected !!